Hoogbegaafdenbril

Hoogbegaafde kinderen die hoog scoren kun je als leerkracht zo vinden. Dit zijn de kinderen die duidelijk laten zien dat ze voor lopen in hun ontwikkeling op de groep. De uitdaging is om de kinderen te vinden die dit niet duidelijk laten zien. Dit zijn de kinderen met lagere cito-scores, lastig gedrag, onzekerheid, etc. Soms heb je als leerkracht bij deze kinderen een onderbuik gevoel. Dat er iets niet klopt. Alleen kun je de vinger er vaak niet opleggen waar het aan ligt. Onderstaande observatiepunten kunnen je helpen om door een hoogbegaafde bril naar je leerlingen te kijken. Geen hoogbegaafde heeft alle van onderstaande kenmerken. Hoe meer kenmerken van toepassing is op het kind, hoe groter de kans dat dit kind mogelijk hoogbegaafd is.

Deze poster is gemaakt door Pauline den Burger (pdb-coaching.nl) en Liesbeth Rombouts (bureauhoogbegaafd.nl) en is tot stand gekomen uit onvrede van de bestaande observatieformulieren, die ons inziens niet alle aspecten meenemen maar zich vooral focussen op het cognitieve aspect of aspecten die onderpresteerders niet (meer) laten zien. Bij deze observatiepunten hebben we ons gericht op de overeenkomsten die worden genoemd over hoogbegaafdheid in verschillende boeken en theorieën. We zijn uitgegaan van de volgende hoofdkenmerken:

Meta-cognitie, creativiteit en intensiteit.

Els Schrover benoemt deze in haar boek (uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen) na analyse van de verschillende wetenschappelijke theorieën over hoogbegaafdheid.